خانه / گوناگون (صفحه 12)

گوناگون

معرفي داروي ضد اضطراب اگزازپام – Oxazpam

داروشناسي آتلانتيک-معرفي داروي ضد اضطراب اگزازپام – Oxazpam

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " اگزازپام " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد اضطراب کلرودیازپوکساید – Chlorodiazpoxide

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي خواب آور کلردیازپوکساید – Chlordiazepoxide-معرفي داروي ضد اضطراب کلرودیازپوکساید – Chlorodiazpoxide

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " کلرودیازپوکساید " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد اضطراب دیازپام – Diazepam

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي خواب آور دیازپام – Diazepam-معرفي داروي ضد اضطراب دیازپام – Diazepam

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی ” دیازپام ” بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید. دسته: داروهاي ضد اضطراب …

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد اضطراب فلورازپام – Flurazpam

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي خواب آور فلورازپام – Flurazpam-معرفي داروي ضد اضطراب فلورازپام – Flurazpam

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " فلورازپام " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد اضطراب لورازپام – Lorazepam

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي خواب آور لورازپام – Lorazepam-معرفي داروي ضد اضطراب لورازپام – Lorazepam

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی ” لورازپام ” بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید. دسته: داروهاي ضد اضطراب …

ادامه نوشته »