خانه / گوناگون (صفحه 30)

گوناگون

معرفي داروي ضد قارچ فلوسیتوزین – Flucytosine

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد قارچ فلوسیتوزین – Flucytosine

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " فلوسیتوزین " بیش از پیش آشنا شویم با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد قارچ فلوکونازول – Fluconazole

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد قارچ فلوکونازول – Fluconazole

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی ” فلوکونازول ” بیش از پیش آشنا شویم با آتلانتیک همراه شوید. دسته: داروهاي ضد قارچ …

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد قارچ کتوکونازول – Ketoconazole

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد قارچ کتوکونازول – Ketoconazole

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " کتوکونازول " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد قارچ کلوتریمازول – Clotrimazole

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد قارچ کلوتریمازول – Clotrimazole

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " کلوتریمازول " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد نقرس کلشی سین – Colchicine

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد نقرس کلشی سین – Colchicine

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " کلشی سین " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد نقرس آلوپورینول – Allopurinol

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد نقرس آلوپورینول – Allopurinol

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " آلوپورینول " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد کرم لوامیزول – Levamisole

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد کرم لوامیزول - Levamisole

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " لوامیزول " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد کرم مبندازول – Mebendazole

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد کرم مبندازول - Mebendazole

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " مبندازول " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد کرم آلبندازول – Albendazole

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد کرم آلبندازول - Albendazole

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " آلبندازول " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »