خانه / گوناگون (صفحه 10)

گوناگون

معرفي داروي ضد زخم معده و اثنی عشر بتانکول – Bethanechol Choloride

معرفي داروي ضد زخم معده و اثنی عشر بتانکول – Bethanechol Choloride-داروشناسي آتلانتيک

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی ” بتانکول ” بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید. دسته: داروهاي زخم معده …

ادامه نوشته »

غزل شماره 69 ديوان حافظ:کس نیست که افتادهٔ آن زلف دوتا نیست

غزل شماره 69 ديوان حافظ:کس نیست که افتادهٔ آن زلف دوتا نیست-فال حافظ

کس نیست که افتادهٔ آن زلف دوتا نیست در رهگذر کیست که دامی ز بلا نیست چون چشم تو دل میبرد از گوشه نشینان همراه تو بودن گنه از جانب ما نیست روی تو مگر آینهٔ لطف الهیست حقّا که چنین‌است و درین روی و ریا نیست نرگس طلبد شیوهٔ …

ادامه نوشته »

غزل شماره 70 ديوان حافظ:مردم دیدهٔ ما جز برخت ناظر نیست

غزل شماره 70 ديوان حافظ:مردم دیدهٔ ما جز برخت ناظر نیست-حافظ شيرازي

مردم دیدهٔ ما جز برخت ناظر نیست دل سرگشتهٔ ما غیر ترا ذاکر نیست اشکم احرام طواف حرمت می‌بندد گر چه از خون دل ریش دمی طاهر نیست بستهٔ دام و قفس باد چو مرغ وحشی طایر سدره اگر در طلبت طایر نیست عاشق مفلس اگر قلب دلش کرد نثار …

ادامه نوشته »

غزل شماره 68 ديوان حافظ:ماهم این هفته برون رفت و بچشمم سالیست

غزل شماره 68 ديوان حافظ:ماهم این هفته برون رفت و بچشمم سالیست-اشعار حافظ شيرازي

ماهم این هفته برون رفت و بچشمم سالیست حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالیست مردم دیده ز لطف رخ او در رخ او عکس خود دید گمان برد که مشکین خالیست میچکد شیر هنوز از لب همچون شکرش گر چه در شیوه‌گری هر مژه‌اش قتّالیست ای که …

ادامه نوشته »

غزل شماره 67 ديوان حافظ:یا رب این شمع دلفروز ز کاشانهٔ کیست

غزل شماره 67 ديوان حافظ:یا رب این شمع دلفروز ز کاشانهٔ کیست-شعر فارسي

یا رب این شمع دلفروز ز کاشانهٔ کیست جان ما سوخت بپرسید که جانانهٔ کیست حالیا خانه برانداز دل و دین منست تا در آغوش که می‌خسبد و همخانهٔ کیست بادهٔ لعل لبش کز لب من دور مباد راح روح که و پیمان ده پیمانهٔ کیست دولت صحبت آن شمع …

ادامه نوشته »

غزل شماره 66 ديوان حافظ:بنال بلبل اگر با منت سر یاریست

غزل شماره 66 ديوان حافظ:بنال بلبل اگر با منت سر یاریست-آثار حافظ

بنال بلبل اگر با منت سر یاریست که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست در آن زمین که نسیمی وزد ز طرّهٔ دوست چه جای دم زدن نافهای تاتاریست بیار باده که رنگین کنیم جامهٔ زرق که مست جام غروریم و نام هشیاریست خیال زلف تو پختن نه …

ادامه نوشته »

غزل شماره 65 ديوان حافظ:خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست

غزل شماره 65 ديوان حافظ:خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست-اشعار حافظ

خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست ساقی کجاست گو سبب انتظار چیست هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار کس را وقوف نیست که انجام کار چیست پیوند عمر بسته بموئیست هوش دار غمخوار خویش باش غم روزگار چیست معنی آب زندگی و روضهٔ ارم …

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد اضطراب مپروبامات – Meprobamate

معرفي داروي ضد اضطراب مپروبامات – Meprobamate-سايت داروشناسي آتلانتيک

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی ” مپروبامات ” بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید. دسته: داروهاي ضد اضطراب …

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد اضطراب تری فلوئوپرازین(تری فلوپرازین) – Trifluoperazine

معرفي داروي ضد اضطراب تری فلوئوپرازین(تری فلوپرازین) – Trifluoperazine-دارويابي-داروشناسي

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی ” تری فلوئوپرازین (اسکازینا) ” بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید. دسته: داروهاي …

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد اضطراب پروپرانولول – Propranolol

معرفي داروي ضد اضطراب پروپرانولول – Propranolol-بانک دارو

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی ” پروپرانولول ” بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید. دسته: داروهاي ضد اضطراب …

ادامه نوشته »