خانه / گوناگون

گوناگون

معرفي داروي بيماري چشم بریمونیدین تارترات – Brimonidine Tartrate

سايت آتلانتيک - معرفي داروي بيماري چشم بریمونیدین تارترات – Brimonidine Tartrate

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " بریمونیدین تارترات " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي بيماري چشم دورزولامید – Dorzolamide

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي بيماري چشم دورزولامید – Dorzolamide

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی ” دورزولامید ” بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید. دسته: داروهاي بیماری های …

ادامه نوشته »

معرفي داروي بيماري چشم فلورسئین – Fluorescein

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي بيماري چشم فلورسئین – Fluorescein

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی ” فلورسئین(فلورسین) ” بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید. دسته: داروهاي بیماری های …

ادامه نوشته »

معرفي داروي بيماري چشم کارباکول – Carbachol

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي بيماري چشم کارباکول – Carbachol

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی ” کارباکول ” بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید. دسته: داروهاي بیماری های …

ادامه نوشته »

معرفي داروي بيماري چشم بتاکسولول – Betaxolol-Ophthalmic

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي بيماري چشم بتاکسولول – Betaxolol-Ophthalmic

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی ” بتاکسولول ” بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید. دسته: داروهاي بیماری های …

ادامه نوشته »

معرفي داروي بيماري چشم استیل کولین کلراید – Acetylcholine Chloride

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي بيماري چشم استیل کولین کلراید – Acetylcholine Chloride

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " استیل کولین کلراید " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي بيماري چشم استازولامید – Acetazolamide

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي بيماري چشم استازولامید – Acetazolamide

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " استازولامید " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »