خانه / گوناگون (صفحه 3)

گوناگون

معرفي داروي ضد میکروب کو آموکسی کلاو – Co-Amoxyclav

آتلانتيک-معرفي داروي ضد میکروب کو آموکسی کلاو – Co-Amoxyclav- دوا-دکتر-دارو-داروخانه-داروشناسي

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی ” کو آموکسی کلاو(ترکیب آموکسی سیلین + کلاوینیک اسید) ” بیش از پیش آشنا شویم، با …

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد میکروب کلوکساسیلین – Cloxacillin

اتلانتيک-معرفي داروي ضد میکروب کلوکساسیلین – Cloxacillin-دارو - داروشناسي- کتاب دارو- بانک دارو-اطلاعات عمومي

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی ” کلوکساسیلین(کلوگزاسیلین) ” بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید. دسته: داروهای ضد میکروب …

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد میکروب سولفاستامید – Sulfacetamide

اتلانتيک-معرفي داروي ضد میکروب سولفاستامید – Sulfacetamide-بانک دارو

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی ” سولفاستامید ” بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید. دسته: داروهاي ضد میکروب …

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد میکروب سفتریاکسون – Cefteriaxone

داروشناسي-معرفي داروي ضد میکروب سفتریاکسون – Cefteriaxone - اتلانتيک

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی ” سفتریاکسون ” بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید. دسته: داروهاي ضد میکروب …

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد میکروب سفالکسین – Cephalexin

اتلانتيک - معرفي داروي ضد میکروب سفالکسین – Cephalexin- داروخانه

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی ” سفالکسین ” بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید. دسته: داروهاي ضد میکروب …

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد میکروب پنی سیلین وی – Penicillin-V

اتلانتيک-معرفي داروي ضد میکروب پنی سیلین وی – Penicillin-V- بانک دارو

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی ” پنی سیلین وی ” بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید. دسته: داروهاي …

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد میکروب پنی سیلین جی سدیم – Penicillin G Sodium

داروشناسي-معرفي داروي ضد میکروب پنی سیلین جی سدیم – Penicillin G Sodium- آمپول

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی ” پنی سیلین جی ” بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید. دسته: داروهاي …

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد میکروب آموکسی سیلین – Amoxicilin

معرفي داروي ضد میکروب آموکسی سیلین – Amoxicilin- دارويابي

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی ” آموکسی سیلین ” بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید. دسته: داروهاي ضد …

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد میکروب آمپی سیلین– Ampicilin

معرفي داروي ضد میکروب آمپی سیلین– Ampicilin -داروشناسي اتلانتيک

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی ” آمپی سیلین ” بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید. دسته: داروهاي ضد …

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد میکروب اریترومایسین – Erytheromycin

اتلانتيک-معرفي داروي ضد میکروب اریترومایسین – Erytheromycin- بانک داروي ايران

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی ” اریترومایسین ” بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید. دسته: داروهاي ضد میکروب …

ادامه نوشته »