خانه / گوناگون / انواع پیغام های خطا در هنگام وصل شدن به اینترنت از خطوط ADSL
اینستا گرام سایت آتلانتیک

انواع پیغام های خطا در هنگام وصل شدن به اینترنت از خطوط ADSL

انواع پیغام های خطا در هنگام وصل شدن به اینترنت از خطوط ADSL

در این مطلب سعی کردیم تا لیستی از انواع پیغام های خطا (Error) را که در هنگام اتصال به اینترنت از خطوط ADSL، کاربران معمولا مواجه می شوند را در قالب جدول زیر درآوریم.

 

ردیف نام خطا توضیحات
1 601 راه انداز Port بي اعتبار مي باشد
2 602 Port هم اكنون باز است، كامپيوتر را مجددا راه اندازي نمایید
3 603 بافر شماره گيري بيش از حد كوچك است
4 604 اطلاعات نادرستي مشخص شده است
5 605 نمي تواند اطلاعات Port را تعيين كند
6 606 Port متصل نمي شود
7 607 ثبت وقايع بي اعتبار مي باشد
8 608 مودم پيدا نمي شود
9 609 نوع راه انداز مودم شناسايي نشده است
10 610 بافر غير معتبر است
11 611 راهياب در دسترس نيست
12 612 راهياب اختصاص داده نشده
13 613 فشرده سازي بي اعتباري انتخاب شده است
14 614 سرريزي بافر
15 615 Port پيدا نشده است
16 616 يك درخواست ناهمزمان در جريان مي باشد
17 617 Port هم اكنون قطع مي باشد
18 618 Port باز نمي شود
19 619 Port قطع مي باشد
20 620 هيچ نقطه پاياني وجود ندارد
21 621 نمي توان فايل دفتر تلفن را باز کرد
22 622 نمي توان فايل دفتر تلفن را بارگذاري کرد
23 623 نمي توان ورودي دفتر تلفن را پيدا کرد
24 624 نمي توان روي فايل دفتر تلفن نوشت
25 625 اطلاعات غير معتبر در دفتر تلفن مشاهده مي شود
26 626 رشته را نمي توان بارگذاري كرد
27 627 كليد را نمي توان پيدا کرد
28 628 Port قطع شده
29 629 ارتباط شما از کامپيوتري که شماره گيري کرده ايد قطع شد
30 630 کامپيوتر هيچ پاسخي را از مودم دريافت نمي کند
31 631 Port توسط كاربر قطع شد
32 632 اندازه ساختار داده اشتباه مي باشد
33 633 مودم براي Remote Access Dial-up پيكر بندي نشده است
34 634 نمي تواند كامپيوتر شما را روي شبكه راه دور ثبت نمايد
35 635 خطاي ناشناخته
36 636 دستگاه اشتباهي به Port بسته شده است
37 637 رشته نمي تواند تغيير يابد
38 638 زمان درخواست به پايان رسيده است
39 639 شبكه ناهمزمان قابل دسترس نيست
40 640 خطاي  NetBIOS
41 641 سرور نمي تواند منابع NetBIOS را اختصاص دهد
42 642 يكي از اسامي NetBIOS هم اكنون روي شبكه راه دور ثبت شده
43 643 Network adaptor درسرور با شکست مواجه شد
44 644 شما popus شبكه را دريافت نخواهيد كرد
45 645 Authentication داخلي اشكال پيدا كرده است
46 646 حساب در اين موقع روز اجازه ورود ندارد
47 647 حساب قطع مي باشد
48 648 اعتبار کلمه عبور تمام شده است
49 649 حساب اجازه Remote Access را ( دستيابي راه دور ) را ندارد
50 650 سرور ) Remote Access دستيابي راه دور) پاسخ نمي دهد
51 651 مودم شما ( يا ساير دستگاههاي اتصال دهنده ) خطايي را گزارش كرده است
52 652 پاسخ نا مشخصي از دستگاه دريافت مي گردد
53 653 ماكرو خواسته شده توسط راه انداز در ليست فايل .INF موجود نمي باشد
54 654 يك فرمان يا يك پاسخ در قسمت INF دستگاه به يك ماكرو نامشخص اشاره مي نمايد
55 655 ماکرو در قسمت فايل INF مشاهده نمي شود
56 656 ماكرو در فايل INF شامل يك دستور العمل نامشخص مي باشد
57 657 فايل INF دستگاه نمي تواند باز شود
58 658 اسم دستگاه در فايل INF دستگاه يا در فايل .INI رسانه بيش از حد طولاني مي باشد
59 659 فايل INI رسانه به نام ناشناخته يك دستگاه اشاره مي نمايد
06 660 فايل .INI رسانه براي اين فرمان پاسخي را ندارد
61 661 فايل INF دستگاه فرمان را از دست داده است
62 662 تلاش براي قرار دادن يك ماكرو ليست نشده در قسمت فايل
63 663 فايل .INI رسانه به نوع ناشناخته يك دستگاه اشاره مي نمايد
64 664 نمي تواند به حافظه اختصاص دهد
65 665 Port براي Remote Access (دستيابي راه دور) پيكر بندي نشده است
66 666 مودم شما (ياساير دستگاههاي اتصال دهنده) در حال حاضر كار نمي كنند
67 667 فايل .INI رسانه را نمي تواند بخواند
68 668 اتصال از بين رفته است
69 669 پارامتر به كار برده شده در فايل INI رسانه بي اعتبار مي باشد
70 670 نمي تواند نام بخش را از روي فايل INI رسانه بخواند
71 671 نمي تواند نوع دستگاه را از روي فايل INI رسانه بخواند
72 672 نمي تواند نام دستگاه را از روي فايل INI رسانه بخواند
73 673 نمي تواند كاربر را از روي فايل INI رسانه بخواند
74 674 نمي تواند بيشترين حد اتصال BPS را از روي فايل INI رسانه بخواند
75 675 نمي تواند بيشترين حد BPS حامل را از روي فايل INI رسانه بخواند
76 676 خط اشغال مي باشد
77 677 شخص به جاي مودم پاسخ مي دهد
78 678 پاسخي وجود ندارد
79 679 نمي تواند عامل را پيدا نمايد
80 680 خط تلفن وصل نيست
81 681 يك خطاي كلي توسط دستگاه گزارش مي شود
82 682 Writing section name با مشكل روبرو شده است
83 683 Writing device type با مشكل روبرو شده است
84 684 writing device name با مشكل روبرو مي باشد
85 685 Writing maxconnectbps با مشكل روبرو شده است
86 686 Writing maxcarrierBPSبا مشكل روبرو شده است
87 687 Writing usage با مشكل روبرو شده است
88 688 Writing default off با مشكل روبرو شده است
89 689 Reading default off با مشكل روبرو شده است
90 690 فايل INI خالي ست
91 691 دسترسي صورت نمي پذيرد زيرا نام و كلمه عبور روي دامين بي اعتبار مي باشد
92 692 سخت افزار در درگاه يا دستگاه متصل شده از كار افتاده است
93 693 Binary macro با مشكل روبرو شده است
94 694 خطاي DCB يافت نشد
95 695 ماشين هاي گفتگو آماده نيستند
96 696 راه اندازي ماشين هاي گفتگو با مشكل روبرو شده است
97 697 Partial response looping با مشكل روبرو شده است
98 698 پاسخ نام كليدي در فايل INF دستگاه ، در فرمت مورد نظر نمي باشد
99 699 پاسخ دستگاه باعث سر ريزي بافر شده است
100 700 فرمان متصل به فايل INF دستگاه بيش از حد طولاني مي باشد
101 701 دستگاه به يك ميزان BPS پشتيباني نشده توسط گرداننده com تغيير مي يابد
102 702 اسخ دستگاه دريافت مي گردد زماني كه هيچكس انتظار ندارد
103 703 در فعاليت كنوني مشكلي ايجاد شده است
104 704 شماره اشتباه
105 705 Callback – مشكل Invalid auth state
106 706 invalid auth state با مشكل روبرو شده است
107 707 علامت خطاياب
108 708 x.25 اعتبار حساب تمام شده است
109 709 تغيير پسورد روي دامين با مشكل روبرو مي باشد
110 710 در زمان ارتباط با مودم شما خطاهاي سري يش از حد اشباع شده مشاهده مي گردد
111 711 Rasman initialization صورت نمي گيرد گزارش عملكرد را چك كنيد
112 712 درگاه Biplex در حال اجرا مي باشد. چند ثانيه منتظر شويد و مجددا شماره بگيريد
113 713 مسيرهاي ISDN فعال در خط اصلي قطع مي باشد
114 714 كانال هاي ISDN كافي براي ايجاد تماس تلفني در دسترس نمي باشند
115 715 به دليل كيفيت ضعيف خط تلفن خطاهاي فراواني رخ مي دهد
116 716 پيكر بندي remote access IP غير قابل استفاده مي باشد
117 717 آدرسهاي IP در static pool remote access IP وجود ندارد
118 718 مهلت بر قراري تماس PPP پايان پذيرفته است
119 719 PPP توسط دستگاه راه دور پايان مي يابد
120 720 پروتكل هاي كنترلppp پيكر بندي نشده اند
121 721 همتاي PPP پاسخ نمي دهد
122 722 بسته PPP بي اعتبار مي باشد
123 723 شماره تلفن از جمله پيشوند و پسوند بيش از حد طولا ني مي باشد
124 724 پروتكل IPX نمي تواند بر روي درگاه dial –out نمايد زيرا كامپيوتر يك مسير گردان IPX مي باشد
125 725 IPX نمي تواند روي درگاه dial – in شود زيرا مسير گردان IPX نصب نشده است
126 726 روتكل IPX نمي تواند براي dial – out ، روي بيش از يك درگاه در يك زمان استفاده شود
127 727 نمي توان به فايل TCPCFG DLL دست يافت
128 728 نمي تواند آداپتور IP متصل به remote access را پيدا كند
129 729 SLIP استفاده نمي شود مگر اينكه پروتكل IP نصب شود
130 730 ثبت كامپيوتر كامل نمي باشد

درباره ی میلاد بیت اللهی

همچنین ببینید

Fentanyl(Fentanil or Duragesic or Fentora or Sublimaze) معرفي داروي ضد درد فنتانیل - سايت اموزشي اتلانتيک - داروشناسي

معرفي داروي ضد درد فنتانیل – Fentanyl

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *