خانه / بایگانی برچسب: فال هشتاد و سه حافظ

بایگانی برچسب: فال هشتاد و سه حافظ

غزل شماره 83 ديوان حافظ:گر ز دست زلف مشکینت خطائی رفت رفت

غزل شماره 83 ديوان حافظ:گر ز دست زلف مشکینت خطائی رفت رفت - حافظ شناسي

گر ز دست زلف مشکینت خطائی رفت رفت ور ز هندوی شما بر ما جفائی رفت رفت برق عشق ار خرمن پشمینه پوشی سوخت سوخت جور شاه کامران گر بر گدائی رفت رفت در طریقت رنجش خاطر نباشد می بیار هر کدورت را که بینی چون صفائی رفت رفت عشق‌بازی …

ادامه نوشته »