خانه / بایگانی برچسب: داروهاي ضد پارکینسون

بایگانی برچسب: داروهاي ضد پارکینسون

معرفي داروي ضد پارکینسون لوودوپا بی – Levodopa-B

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد پارکینسون لوودوپا بی – Levodopa-B

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " لوودوپا بی " بیش از پیش آشنا شویم با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد پارکینسون کابرگولین – Cabergoline

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد پارکینسون کابرگولین – Cabergoline

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی ” کابرگولین(کابرلين) ” بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد پارکینسون بنزتروپین – Benztropine

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد پارکینسون بنزتروپین – Benztropine

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " بنزتروپین " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد پارکینسون بی پیریدن – Biperiden

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد پارکینسون بی پیریدن – Biperiden

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " بی پیریدن(بای پیریدن) " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد پارکینسون بنزوتروپین مسیلات – Benzotropine Mesylate

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد پارکینسون بنزوتروپین مسیلات – Benzotropine Mesylate

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " بنزوتروپین مسیلات " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »