خانه / بایگانی برچسب: داروهاي ضد فشارخون

بایگانی برچسب: داروهاي ضد فشارخون

معرفي داروي ضد فشارخون هیدرالازین – Hydralazine

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد فشارخون هیدرالازین – Hydralazine

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " هیدرالازین " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد فشارخون هیدروکلروتیازید – Hydrochlorothiazide

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد فشارخون هیدروکلروتیازید – Hydrochlorothiazide

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " هیدروکلروتیازید " بیش از پیش آشنا شویم با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد فشارخون متیل دوپا – Methyldopa

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد فشارخون متیل دوپا – Methyldopa

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " متیل دوپا (آلدومت، دوپامت) " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد فشارخون لوزارتان – Losartan

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد فشارخون لوزارتان – Losartan

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " لوزارتان " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد فشارخون کاپتوپریل – Captopril

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد فشارخون کاپتوپریل – Captopril

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " کاپتوپریل " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد فشارخون آمیلورید اچ – Amiloride-H

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد فشارخون آمیلورید اچ – Amiloride-H

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " آمیلوراید(آمیلورید) " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد فشارخون دوپامین – Dopamine

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد فشارخون دوپامین – Dopamine

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " دوپامین " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد فشارخون نیفدیپین – Nifedipine

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد فشارخون نیفدیپین – Nifedipine

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " نیفدیپین " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد فشارخون آتنولول – Atenolol

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد فشارخون آتنولول – Atenolol

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " آتنولول " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »