خانه / بایگانی برچسب: داروهاي زخم معده و اثنی عشر

بایگانی برچسب: داروهاي زخم معده و اثنی عشر

معرفي داروي ضد زخم معده و اثنی عشر باریم سولفات – Barium Sulfate

معرفي داروي ضد زخم معده و اثنی عشر باریم سولفات – Barium Sulfate - اطلس داروشناسي

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی ” باریم (باریم سولفات) ” بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید. دسته: داروهاي …

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد زخم معده و اثنی عشر کلیدنیوم سی – Clidinium-C

معرفي داروي ضد زخم معده و اثنی عشر کلیدنیوم سی – Clidinium-C - داروشناسي

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " کلیدنیوم سی " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد زخم معده و اثنی عشر فاموتیدین – Famotidine

معرفي داروي ضد زخم معده و اثنی عشر فاموتیدین – Famotidine - فرهنگ نامه دارو

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " فاموتیدین " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد زخم معده و اثنی عشر سایمتیدین – Cimetedine

معرفي داروي ضد زخم معده و اثنی عشر سایمتیدین – Cimetedine - داروشناسي آتلانتيک

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " سایمتیدین " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد زخم معده و اثنی عشر رانیتیدین – Ranitidine

معرفي داروي ضد زخم معده و اثنی عشر رانیتیدین – Ranitidine-علم داروشناسي

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی ” رانیتیدین ” بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید. دسته: داروهاي زخم معده …

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد زخم معده و اثنی عشر آلومینیوم ام جی – Aluminium Mg

معرفي داروي ضد زخم معده و اثنی عشر آلومینیوم ام جی – Aluminium Mg-داروي معده

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی ” آلومینیوم ام.جی ” بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید. دسته: داروهاي زخم …

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد زخم معده و اثنی عشر آلومینیوم ام جی اس – Aluminium Mgs

معرفي داروي ضد زخم معده و اثنی عشر آلومینیوم ام جی اس – Aluminium Mgs-معده درد

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی ” آلومینیوم ام.جی.اس ” بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید. دسته: داروهاي زخم معده …

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد زخم معده و اثنی عشر آلومینیوم هیدروکساید – Aluminium Hydroxide

معرفي داروي ضد زخم معده و اثنی عشر آلومینیوم هیدروکساید – Aluminium Hydroxide-داروشناسي

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی ” آلومینیوم هیدروکساید ” بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید. دسته: داروهای زخم …

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد زخم معده و اثنی عشر بتانکول – Bethanechol Choloride

معرفي داروي ضد زخم معده و اثنی عشر بتانکول – Bethanechol Choloride-داروشناسي آتلانتيک

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی ” بتانکول ” بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید. دسته: داروهاي زخم معده …

ادامه نوشته »