خانه / بایگانی برچسب: داروهاي روان گردان

بایگانی برچسب: داروهاي روان گردان

معرفي داروي روان گردان هالوپریدول – Haloperidol

معرفي داروي روان گردان هالوپریدول – Haloperidol

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی ” هالوپریدول ” بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید. دسته: داروهاي روان گردان …

ادامه نوشته »

معرفي داروي روان گردان سدیم والپروات – Sodium Valproate

معرفي داروي روان گردان سدیم والپروات – Sodium Valproate

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی ” والپروات سدیم ” بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید. دسته: داروهاي روان …

ادامه نوشته »

معرفي داروي روان گردان میدازولام – Midazolam

معرفي داروي روان گردان میدازولام – Midazolam

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی ” میدازولام ” بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید. دسته: داروهاي روان گردان …

ادامه نوشته »

معرفي داروي روان گردان کاربامازپین – Carbamazepine

معرفي داروي روان گردان کاربامازپین – Carbamazepine

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی ” کاربامازپین ” بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید. دسته: داروهاي روان گردان …

ادامه نوشته »

معرفي داروي روان گردان کلرپرومازین – Chlorpromazine

معرفي داروي روان گردان کلرپرومازین – Chlorpromazine

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی ” کلرپرومازین ” بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید. دسته: داروهاي روان گردان …

ادامه نوشته »

معرفي داروي روان گردان فنی توئین – Phenytoin

داروشناسي سايت آتلانتيک-معرفي داروي روان گردان فنی توئین – Phenytoin

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی ” فنی توئین ” بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید. دسته: داروهاي روان …

ادامه نوشته »

معرفي داروي روان گردان فلبامات – Felbamate

معرفي داروي روان گردان فلبامات – Felbamate-داروشناسي آتلانتيک

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " فلبامات " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »