خانه / بایگانی برچسب: داروهاي بیماری های چشمی

بایگانی برچسب: داروهاي بیماری های چشمی

معرفي داروي بيماري چشم لاتانوپروست – Latanoprost

سايت آموزشي آتلانتيک- معرفي داروي بيماري چشم تیمولول-Latanoprost

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی ” لاتانوپروست ” بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید. دسته: داروهاي بیماری های …

ادامه نوشته »

معرفي داروي بيماري چشم تیمولول – Timolol

سايت آموزشي آتلانتيک-معرفي داروي بيماري چشم تیمولول – Timolol

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی ” تیمولول چشمی ” بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید. دسته: داروهاي بیماری …

ادامه نوشته »

معرفي داروي بيماري چشم تتراکائین – Tetracaine

سايت آموزشي آتلانتيک-معرفي داروي بيماري چشم تتراکائین – Tetracaine

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی ” تتراکائین ” بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید. دسته: داروهاي بیماری های …

ادامه نوشته »

معرفي داروي بيماري چشم بوپیواکایین (بوپی واکائین) – Bupivacaine

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي بيماري چشم بوپیواکایین (بوپی واکائین) – Bupivacaine

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی ” بوپیواکایین (بوپی واکائین) ” بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید. دسته: داروهاي …

ادامه نوشته »

معرفي داروي بيماري چشم دورزولامید – Dorzolamide

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي بيماري چشم دورزولامید – Dorzolamide

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی ” دورزولامید ” بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید. دسته: داروهاي بیماری های …

ادامه نوشته »

معرفي داروي بيماري چشم فلورسئین – Fluorescein

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي بيماري چشم فلورسئین – Fluorescein

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی ” فلورسئین(فلورسین) ” بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید. دسته: داروهاي بیماری های …

ادامه نوشته »

معرفي داروي بيماري چشم کارباکول – Carbachol

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي بيماري چشم کارباکول – Carbachol

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی ” کارباکول ” بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید. دسته: داروهاي بیماری های …

ادامه نوشته »

معرفي داروي بيماري چشم بتاکسولول – Betaxolol-Ophthalmic

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي بيماري چشم بتاکسولول – Betaxolol-Ophthalmic

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی ” بتاکسولول ” بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید. دسته: داروهاي بیماری های …

ادامه نوشته »

معرفي داروي بيماري چشم استازولامید – Acetazolamide

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي بيماري چشم استازولامید – Acetazolamide

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " استازولامید " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »