خانه / بایگانی برچسب: داروهاي بيماري استخوان

بایگانی برچسب: داروهاي بيماري استخوان

معرفي داروي بيماري استخوان مکمل های کلسیم – Calcium Supplements

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي بيماري استخوان مکمل های کلسیم – Calcium Supplements

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " مکمل های کلسیم " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي بيماري استخوان کوله کلیسفرول – Cholecalciferol

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي بيماري استخوان کوله کلیسفرول – Cholecalciferol

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " کوله کلیسفرول " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي بيماري استخوان کلسیم فورت – Calcium Forte

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي بيماري استخوان کلسیم فورت – Calcium Forte

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " کلسیم فورت " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي بيماري استخوان کلسیم دی – Calcium D

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي بيماري استخوان کلسیم دی – Calcium D

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " کلسیم دی " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي بيماري استخوان کلسیم کربنات – Calcium carbonate

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي بيماري استخوان کلسیم کربنات – Calcium carbonate

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " کربنات کلسیم " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي بيماري استخوان کلسی تریول – Calcitriol

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي بيماري استخوان کلسی تریول – Calcitriol

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " کلسی تریول " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي بيماري استخوان آلندرونت (آلندرونیت) – Alendronate

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي بيماري استخوان آلندرونت (آلندرونیت) – Alendronate

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " آلندرونت (آلندرونیت) " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي بيماري استخوان استروژن کونژوگه – Estrogens Conjugated

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي بيماري استخوان استروژن کونژوگه – Estrogens Conjugated

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " استروژن کونژوگه " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »