معرفي داروي ضد فشارخون انالاپریل – Enalapril

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد فشارخون انالاپریل – Enalapril

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " انالاپریل " بیش از پیش آشنا شویم با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد فشارخون آتنولول – Atenolol

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد فشارخون آتنولول – Atenolol

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " آتنولول " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

طرح جدید فروش اقساطی ایران خودرو – 10 بهمن ماه 98

به اطلاع کلیه نمایندگان محترم شرکت ایران خودرو می رساند، شرایط فروش اعتباري محصولات ایران خودرو به تعداد بسیار محدود از ساعت 11 صبح روز پنجشنبه مورخ 98/11/10 و تا زمان تکمیل ظرفیت به شرح جدول پیوست و با شرایط ذیل ارائه می گردد: با هدف جلوگیري از ثبت نام …

ادامه نوشته »

طرح جدید پیش فروش ایران خودرو – 12 و 13 بهمن ماه 98

به اطلاع کلیه مشتریان محترم ونمایندگی هاي مجاز می رساند شرایط پیش فروش عادي شرکت ایران خودرو در ساعت 11 صبح روز هاي شنبه مورخ 98/11/12 لغایت یکشنبه 98/11/13 مطابق جداول پیوست و با توضیحات ذیل ارائه می گردد. جدول 1 :شرایط و برنامه فروش جدول 2 :نرخ سود شرایط …

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد پارکینسون لوودوپا – Levodopa

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد پارکینسون لوودوپا – Levodopa

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی ” لوودوپا ” بیش از پیش آشنا شویم با آتلانتیک همراه شوید. دسته: داروهای ضد پارکینسون …

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد پارکینسون لوودوپا سی – Levodopa-C

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد پارکینسون لوودوپا سی – Levodopa-C

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " لوودوپا سی " بیش از پیش آشنا شویم با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

نحوه صحیح سوخت‌گیری بدون کسر سهمیه

در صورت اجرای روش صحیح سوخت‌گیری با کارت سوخت شخصی، سوخت‌گیری به همان میزان مورد نیاز، بدون هیچگونه کسرسهمیه‌ای قابل انجام است. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تأکید بر اینکه به هنگام سوخت‌گیری خودرو نیازی به انجام محاسبات عددی نبوده و براساس گنجایش باک خودرو و میزان سوخت …

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد پارکینسون لوودوپا بی – Levodopa-B

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد پارکینسون لوودوپا بی – Levodopa-B

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " لوودوپا بی " بیش از پیش آشنا شویم با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد پارکینسون کابرگولین – Cabergoline

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد پارکینسون کابرگولین – Cabergoline

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی ” کابرگولین(کابرلين) ” بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد پارکینسون بنزتروپین – Benztropine

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد پارکینسون بنزتروپین – Benztropine

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " بنزتروپین " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »