معرفي داروي ضد فشارخون ماینوکسیدیل – Minoxidil

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد فشارخون ماینوکسیدیل – Minoxidil

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " مینوکسیدیل " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد فشارخون متیل دوپا – Methyldopa

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد فشارخون متیل دوپا – Methyldopa

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " متیل دوپا (آلدومت، دوپامت) " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد فشارخون لوزارتان – Losartan

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد فشارخون لوزارتان – Losartan

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " لوزارتان " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد فشارخون کاپتوپریل – Captopril

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد فشارخون کاپتوپریل – Captopril

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " کاپتوپریل " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد فشارخون دیلتیازم – Diltiazem

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد فشارخون دیلتیازم – Diltiazem

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " دیلتیازم " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

قیمت قطعی خودرو SWM G01 اعلام شد

شرکت سیف خودرو قیمت قطعی خودروی جدید SWM G01 را ویژه بهمن ماه 98 اعلام کرد. براساس بخشنامه جدید، محصول جدید این شرکت جایگزین بیسو T5 شده است. این خودرو در دو تیپ تولید خواهد شد که فعلا نمونه ساده آن با قیمت...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد فشارخون آملودیپین بزیلات – Amlodipine

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد فشارخون آملودیپین بزیلات – Amlodipine

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " آملودیپین بزیلات (نورواسک) " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد فشارخون آمیلورید اچ – Amiloride-H

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد فشارخون آمیلورید اچ – Amiloride-H

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " آمیلوراید(آمیلورید) " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد فشارخون دوپامین – Dopamine

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد فشارخون دوپامین – Dopamine

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " دوپامین " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد فشارخون نیفدیپین – Nifedipine

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد فشارخون نیفدیپین – Nifedipine

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " نیفدیپین " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »